XMind – značky

Pokiaľ chcete obohatiť svoju myšlienkovú mapu, jej nadpisy, podnadpisy a všetky ostatné podsekcie vo vašom strome niečím zaujímavým, môžete to urobiť pomocou značiek-markers (obr.1).

Ako prvé budete musieť aktivovať (pokiaľ ste tak už neurobili) kartu značky [View – Markers], ktorá ma tri záložky.

1.Recently Used – sú aktuálne použité značky vo vašej momentálne aktivovanej myšlienkovej mape (najskôr treba mať nejaké použité).

2.XMind Markers – tu sa nachádzajú značky, ktoré vám ponúka samotný program. Od značiek priority, farebne odlíšených vlajočiek, hviezdičiek, po smailíky a rôzne iné značky.

3.My Markers – tu si môžete naukladať svoje vlastné značky, ktoré chcete používať.

Ako vložiť samotnú značku? Sú dva spôsoby, aktivujte (kliknite na) ten nadpis, poznámku, kde má byť značka použitá. Prejdite do karty Markers, vyberte si vhodnú kartu a buď na ňu kliknite dvakrát, alebo ju uchyťte a preneste tam, kde potrebujete.

Pokiaľ vám vložená značka nevyhovuje (alebo sa stala chyba), treba na ňu v nadpise prejsť, kliknúť pravým tlačidlom myši a vyrolujú sa vám možnosti úprav, zmazania alebo premeny.

Obr.1: Možnosti značiek v programe XMind

Reklamy

XMind – pozadie

Ak chceme v programe XMind nastaviť svoje vlastné pozadie-background, treba aktivovať (pokiaľ ste už tak nespravili) kartu „Properties“ [View-Properties] obr.1. a zároveň kliknúť a mať aktivované pozadie na mape (kliknite kdekoľvek mimo nadpisu a pod.)

Samotná karta Properties sa skladá zo 4 záložiek.

1.Background – v tejto  záložke, ktorá obsahuje jeidnú možnosť Background Color si môžete zvoliť, akú farbu bude mať pozadie. K dispozícii sú okrem 30 základných farieb aj možnosti derivovania vlastých farieb, ako v ktoromkoľvek inom grafickom prostredí. Po zvolení sa nebojte, ostrosť a nepríjemnos zvolenej farby sa dá nastaviť v ďalšom kroku.

2.Wallpaper – tu máte dve možnosti. Select wallpaper znamená, že si vyberiete z 30 prednastavených pozadí, možnosťou výberu v Select Local Image si môžete vložiť vlastný obrázok z počítača. Ak si aktivujete nejaké pozadie, zároveň sa vám otvorí možnosť, kde si posuvníkom môžete nastaviť, koľko percent zobrazenia bude tvoriť farba pozadia a obrázok pozadia.

3.Legend – po zaškrtnutí možnosti Legend sa vám na mape zobrazí legenda, ktorej význam som doposiaľ nepochopil (kľudne mi poraďte ak viete, zverejníme to ďalším).

4.Advanced – tu si môžete zaškrtnúť dve možnosti. Prvou je Multi Branch Colors ,ktorá umožní, že spojítka na vašej mape budú rôznofarebné. Druhou je Tapered Lines, po jej zvolení sa spojítka graficky upravia.

Obr.1: Otvorená karta Properties

XMind myšlienková mapa

Pochopiť myslenie žijúceho tvora je úloha nanajvýš ťažká. My učitelia však máme výhodu, že môžeme byť pri zrode myšlienkových pochodov, dokonca máme za úlohu deti naučiť učiť sa. A tak by sme mali dať šancu a možnosť deťom vybrať si, akým spôsobom chcú získané informácie spracovávať. Jednou z množstva variant je tvorba tzv. myšlienkových máp. Veď priznajme si, kto si pri učení nerobil poznámky na kúsok papiera, kde si zaznamenal stručnú osnovu, akýsi strom najdôležitejších pojmov.

Ja som do svojej praxe zaradil voľne dostupný program XMind. Má svoje muchy, ale výsledok svojej práce v tomto programe bude tešiť nielen nás učiteľov, ale naši žiaci hneď získajú lepší prehľad, ako a čo s čím súvisí.

Obr.1: Úvodná obrazovka pracovného prostredia programu XMind s množstvom možností

Ak si myslíte, že nie každé učivo sa dá spracovať do myšlienkovej mapy, budete prekvapení silou tohto programu. Zostaviť samotnú mapu pojmov problém nie je, poteší zatraktívnenie dopĺňaním rôznych obrázkov, smailíkov, bodov dôležitostí, farebnej škály ale i prepojením vzdialených odkazov. Až tu si žiaci uvedomia (čo sa pri učení čítaním textu často nespozoruje), koľko veci nadväzuje na predchádzajúce informácie, ako súvisí zdanlivo nepodstatná informácia s ďalšími zaujímavosťami, ako na seba nadväzujú pôvodne izolované skutky. Všetko toto budeme mať v rukách pri tvorbe nových materiálov my, od nás bude záležať, či rôzne témy z geografie, dejepisu, biológie, matematiky a iných dokážeme predstaviť tak, aby ich pochopili široké masy mladých ľudí počúvajúce naše vedomosti a schopnosti ich prezentovať.

Obr.2: Ukážka myšlienkovej mapy z geografie na tému Rastlinstvo a živočíšstvo Slovenska

 

My sme postupne v spolupráci s deťmi už častejším používaním prešli množstvo problémov (áno, aj deti sú hladné po nových metódach) a zdokonaľujeme naše mapy tak, aby boli zaujímavé, hravé, aby každého udržali v strehu a pozornosti, čo sa asi tak skrýva za ďalšou záložkou, obrázkom, vedomosťou.