12. Databázy a informačné systémy

  • Čo je databáza?

Databáza je nástroj na zbieranie a usporiadanie informácií.

Pojmy, s ktorými pracujeme v databázach:

Údaj = fakty získaný pozorovaním alebo meraním. Sú  nositeľom informácie (nemá však informačnú hodnotu) napr: 90-60-90 nevieme čo čísla predstavujú.

Údaje môžu mať podobu  textu, čísla, zvuk, obrázku, dátumu, …

Informácia = stane sa ňou údaj, keď k nemu pridáme interpretáciu. Napr. 90-60-90 (pridáme informáciu) sú rozmery skrinky.

Získavanie údajov z databázy sa deje pomocou dotazovacieho jazyka (bežný užívateľ ho nevidí.).

Databázový systém = databáza +programy, ktoré dovoľujú s ňou pracovať

DATABÁZAje súhrn údajov vzťahujúcich sa  k určitej téme alebo javu , ktoré sú uložené v počítačovom systéme.

Je to vlastne sústava tabuliek, formulárov, zostáv a súvislostí medzi nimi

Možno si ju predstaviť ako kartotéku u lekára. Obsahuje dáta (informácie o pacientoch) uložené na pamäťovom médiu (papiere). Tieto dáta majú medzi sebou určité vzťahy (chronologicky na seba nadväzujú) a sú určitým spôsobom členené (chorobopisy jednotlivcov, tie sú v šuflíkoch podľa abecedy.)

Počítačová databáza je zásobníkom objektov. Jedna databáza môže obsahovať viac ako jednu tabuľku.  Systém má byť navrhnutý tak, aby manipulácia s údajmi bola jednoduchá a získavanie potrebných informácií  bolo efektívne. Má obsahovať všetky dôležité údaje o objektoch  a vzťahoch medzi nimi.

Najpoužívanejšou štruktúrou na vytváranie databáz je tabuľka.

  • Kde sa databázy  používajú a v akých situáciách?

Databázy sa používajú všade kde sa uchovávajú  informácie o osobách, výrobkoch, objednávkach alebo iných položkách a aby sme ich, keď to potrebujeme vedeli rýchlo nájsť.

–        Internetový obchod

–        Internetová žiacka knižka

–        Databázy úloh zo súťaží

–        Cestovné poriadky

–        Stránky denníkov

–        Stránky s TV programom

–        Rezervácie vstupeniek

–        Mapy

–        Vzdelávacie portály

  • Na príkladoch vysvetlite  základné pojmy relačných databáz.

 

atabázový softvér: Access, Paradox, Oracle, ………. free: OpenOffice.org Base

 

Relačné databázy  sú v súčasnosti najčastejšie využívaný typ databáz

Informácie sú uložené v samostatných  tabuľkách so stĺpcami a tieto tabuľky sú prepojené vopred stanovenými pravidlami.

Základným pojmom relačných databáz je tabuľka = množstvo pevne sformátovaných údajov s vlastnou hlavičkou. . Vytvoríme tabuľku tak aby obsahovala len atomické  hodnoty:atomické hodnoty = taká hodnota, ktorú netreba ďalej deliť (napr. meno aj priezvisko dáme do samostatného stĺpca). Každý  údaj môžeme potrebovať zvlášť.

tabuľka (entita) – čokoľvek, o čom potrebujeme  v systéme uchovávať informácie

Tabuľka obsahuje:

Stĺpce = atribúty –  reprezentujú položky (polia, napr. meno, predmet) – Popisujú vlastnosti objektumôžu obsahovať iba jednu hodnotu  ( napr. učiteľ)

Riadky = záznamy (meno, priezvisko, telefon)

Atribút   = položky entity  sú už konkrétne dáta uložené v databáze.

domény sú pravidlá, ktoré obmedzujú prijateľné hodnoty atribútu

relácia = vzťah definovaný medzi tabuľkami. Ich zadefinovaním zabezpečíme aby správnosť vkladaných údajov bola kontrolovaná automaticky.

PRIMÁRNY KĽÚČ = je stĺpec, ktorý jednoznačne identifikuje záznam. To znamená, že tento stĺpec musí byť v každom zázname iný. Každá tabuľka musí mať vytvorený primárny kľúč. Primárny kľúč možno vytvoriť automaticky, pri vytváraní novej tabuľky.

Primárny kľúč sa používa na vytváranie vzťahov/relácií medzi tabuľkami.

Význam primárneho kľúča: –  dovoľuje jednoznačne navzájom odlíšiť záznamy

                                                     v tabuľke.

–  V tabuľke môže byť iba jeden.

–  Slúži k priradeniu záznamov k záznamom súvisiacich tabuliek.

–   Umožňuje rýchle vyhľadávanie

Cudzí kľúč = zabezpečuje vzťahy, ktorými sú prepojené vzťahy v tabuľkách.

Referenčná integrita vlastnosť databázy, že cudzie kľúče budú odkazovať iba na existujúce riadky tabuliek.

 

príklad:

najprv sú dáta uložené v jednej tabuľke, pričom v hlavičke stĺpca je pojem, ktorý sa už nedá deliť .

potom dáta rozdelíme do viacerých tabuliek

Relačná databáza

data ulozime do viacerych tabuliek a posppájame ich relaciami – väzbami

typy relacii / vztahov

  1. tabulky nie su v relacii
  2. 1:1 (jeden záznam v jednej tab zodpoveda presne jednemu zaznamu v druhej) – malo sa pouziva. je signalom zle navrhnutej databázy.
  3. 1:N (jeden udaj v tabulke zodpoveda niekolkym udajom v druhej tabulke.) Je to najpoužívanejší typ vztahu.

4.  N:N (viacero záznamov v jednej tabuľke zodpovedá viacerým záznamom v druhej tabuľke.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s